Pompy Ciepła

Zasada pracy:

  1. Czynnik*) obiegu dolnego źródła, płynąc w wężownicy, odbiera energię cieplną z gruntu, powietrza lub wody.
  2. W parowniku pompy podgrzany czynnik obiegu dolnego źródła oddaje ciepło
    zimnemu czynnikowi chłodniczemu**) obiegu wewnętrznego pompy ciepła. Czynnik chłodniczy podgrzewa się i odparowuje, stając się gazem.
  3. Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę.Wytworzone w tym procesie ciepło jest przekazywane w skraplaczu do systemu instalacji centralnego ogrzewania budynku.
  4. Skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła i proces zaczyna się ponownie.
*) Czynnik obiegu dolnego źródła jest cieczą niezamarzającą, np. mieszaniną wody i alkoholu lub glikolu.
**) Ze względu na ochronę środowiska stosowane są obecnie freony hydrofluorowęglowodorowe (HFC) zamiast niebezpiecznych dla warstwy ozonowej freonów wodorochlorofluorowęglowodorowych (HCFC); czynnik chłodniczy znajduje się w obiegu zamkniętym w pompie ciepła i nie ma kontaktu z otoczeniem .
Niewyczerpalnym źródłem energii jest grunt i powietrze. Można go wykorzystywać ogrzewając tanio, komfortowo i ekologicznie budynki. Pobór ciepła z otoczenia może odbywać się z wykorzystaniem pomp ciepła. Pompa ciepła około ¾ energii wytworzonej na potrzeby ogrzewania pozyskuje z gruntu lub powietrza a tylko ¼ pobiera jako energię elektryczną. Dzięki temu obecnie jest najtańszym źródłem ciepła dla Twojego domu.


Pompy ciepła można podzielić na dwie grupy: pompy ciepła gruntowe i pompy ciepła powietrzne. Pompy ciepła gruntowe pobierają energię z gruntu za pomocą kolektora poziomego, kolektora pionowego lub wody. Pompy powietrzne pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego. Nie można jednoznacznie powiedzieć który kolektor, poziomy czy pionowy jest lepszy. Wszystko zależy od warunków gruntowych i geologicznych. Niejednokrotnie kolektor poziomy ułożony w gruncie podmokłym uzyskuje lepsze parametry grzewcze niż kolektor pionowy. Do każdej inwestycji należy podejść indywidualnie, przy doborze źródła ciepła nie można kierować się informacjami książkowymi.

Pompa ciepła służy do ogrzewania budynku, produkcji ciepłej wody użytkowej, wytwarzania chłodu.

Pompa ciepła najlepiej współpracuje z ogrzewaniem niskotemperaturowym: ogrzewaniem podłogowym lub ogrzewaniem grzejnikowym. Z ekonomicznego punktu widzenia ogrzewanie podłogowe o parametrach 35/28/20 (*) jest równie opłacalne co ogrzewanie grzejnikowe o parametrach 45/35/20 (*).
Pomimo, iż podczas pracy pompa ciepła w połączeniu z grzejnikami o których mowa powyżej jest mniej wydajna (niższe COP) niż w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym to szybka reakcja na zyski i straty energetyczne w budynku z grzejnikami w porównaniu z budynkiem z ogrzewaniem podłogowym skutkuje iż oba te rozwiązania są na podobnym poziomie kosztów eksploatacyjnych.

W budynku chcemy różnicować temperaturę tygodniową i dobową. Np.; od poniedziałku do piątku pracujemy i w godzinach od 7.00 do 17.00 nie przebywamy w domu. Możemy wtedy obniżyć temperaturę pomieszczeń o 2-3 st. C. Dodatkowo obniżamy temperaturę w domu podczas nocy o 2-3st. C. Zapalamy kominek, zwiększa się ilość osób przebywających w budynku, gotujemy w kuchni, itp. Grzejniki reagują bardzo szybko i utrzymują temperaturę w pomieszczeniu na stałym poziomie np.; 20 st. C +0,5st. C. Ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność i przy takiej regulacji w niektórych okresach pomieszczenia mogą być niedogrzane lub przegrzane. Należy pamiętać, iż obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1 st. C to oszczędność w kosztach ogrzewania o 6%. Dlatego opierając się na własnych obserwacjach pracujących instalacji z pompami ciepła możemy stwierdzić, iż budynki z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami niskotemperaturowymi (45/35/20) ogrzewane są na tym samym poziomie kosztów. Ogrzewanie podłogowe można wykonać najłatwiej w budynkach nowych, ogrzewanie grzejnikowe w budynkach remontowanych i modernizowanych.

Przed przystąpieniem do montażu pompy ciepła należy uwzględnić koszty inwestycji i koszty eksploatacji. Amortyzacja w dłuższym okresie czasu powoduje iż inwestycja w pompę ciepła daje najniższe koszty.

(*) – temperatura zasilania CO / temperatura powrotu CO / temperatura pomieszczeń, gdy na zewnątrz mamy temperaturę zero stopni Celsjusza.