Ekologiczne ogrzewanie

Ciepło do ogrzewania jest w powietrzu, wodzie i gruncie

Energia jest magazynowana wokół Twojego domu. Te źródła energii są stale uzupełniane energią promieniowania słonecznego. Energia magazynowana jest w podłożu skalnym, w gruncie, w wodach gruntowych i powierzchniowych oraz w powietrzu. Danfoss oferuje pompy ciepła, które odzyskują tę zmagazynowaną energię i dostarczają ciepło w celu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Dzięki zastosowaniu pompy ciepła, 3/4 energii potrzebnej na te cele jest darmowe.Pionowy wymiennik
gruntowy
Poziomy wymiennik
gruntowy
Poziomy wymiennik
i wody powierzchniowe

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w głębszych warstwach gruntu (ew. podłożu skalnym).
Energia ta służy następnie do ogrzewania budynku i wody użytkowej. Popularne rozwiązanie w przypadku działek o małej powierzchni.
Rury znajdują się w jednym lub kilku otworach w gruncie, o głębokości do 200 m.

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie, poprzez ułożoną w nim wężownicę.
Wężownica jest układana na głębokości 1,5–2 m pod powierzchnią działki.
Rozwiązanie to nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani stosownych pozwoleń.

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w pobliskich zbiornikach wody, poprzez wężownicę ułożoną na dnie zbiornika.
Rozwiązanie najefektywniej wykorzystuje cechy wyjątkowo dobrego nośnika ciepła, jakim jest woda.

Zalety:

 • Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni
 • Otwory w gruncie mają stałą temperaturę w ciągu roku
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne i aktywne)

Zalety:

 • Możliwość wykorzystania powierzchni dużej działki
 • Niski koszt wykonania dolnego źródła
 • Efektywne wykorzystanie ciepła zakumulowanego ostatniego lata
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie aktywne)

Zalety:

 • Możliwość darmowego wykorzystania pobliskich zbiorników wody
 • Bardzo efektywna wymiana ciepła przez wężownicę
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne i aktywne)

Woda gruntowa Powietrze
Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną z wód gruntowych, do których uzyskujemy dostęp przez odwierty lub studnie.
Pobierana woda gruntowa przetłaczana jest przez pompę ciepła i z powrotem odprowadzana jest pod ziemię.
Pompa ciepła odzyskuje ciepło z przetłaczanej wody.
W tym przypadku nie trzeba wykonywać odwiertów ani wykopów.
Energię słoneczną pobiera się bezpośrednio z otaczającego powietrza, poprzez wymiennik ciepła umieszczony na zewnątrz budynku i współpracujący z pompą ciepła.
Efektywnie wykorzystywane są wysokie temperatury powietrza.

Zalety:

 • Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni
 • Bardzo efektywny odzysk ciepła bezpośrednio z wody
 • Stabilna temperatura wód gruntowych
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)

Zalety:

 • Niski koszt inwestycyjny
 • Niezależność od powierzchni działki i rodzaju gruntu
 • Łatwość montażu